Laserové či radiofrekvenční operace křečových žil (ambulantní operace)

Před tím, než přistoupíme k jakémukoliv způsobu léčby chronické žilní nedostatečnosti, je zásadní ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin.

Principem těchto výkonů je zavedení katetru do dysfunkční žíly vpichem pod kolenem či na lýtku. Tento katetr pak pod ultrazvukovou kontrolou žílou zavedeme až k místu jejího spojení s hlubokým žilním systémem. Následující postup spočívá v aplikaci tepelné energie - což je bolestivé. Proto aplikujeme anestetikum z několika vpichů po celé délce žíly od třísla až k místu, kde jsme kůží katetr zavedli. Tím zaručujeme nejen bezbolestnost, ale také lepší kontakt žíly a katetru. Následně aplikujeme energii zavedeným katetrem ze vnitřku žíly a postupně katetr povytahujeme, až ošetříme celou žílu a katetr z pacienta extrahujeme. Dojde tedy k jakémusi zapečení žíly s jejím ucpáním, žilou tak přestane protékat krev a dojde tak odstranění patologicky fungující žíly.

Endovaskulární ošetření křečových žil laserem či radiofrekvenčně má své výhody a nevýhody:

Mezi výhody této metody patří:

  • výkon je ambulantní bez nutnosti celkové anestezie
  • následuje jen několika denní pracovní neschopnost (jednotky dní maximálně)

  • má srovnatelnou efektivitu s klasickou operací v celkové narkóze

Mezi nevýhody této metody patří:

  • nutnost podání vysoké dávky lokálního anestetika z více vpichů
  • zákrok je přece jenom bolestivý

  • vzhledem k použití tepelné energie dochází k barevným změnám v průběhu žíly, může dojít i poškození podkoží a kůže tepelnou energií

  • pro výkonu pacienti častěji pociťují bolest, brnění či změnu citlivosti (dáno poškozením nervu, který těsně naléhá na ošetřovanou žílu a může být poškozen tepelnou energií spolu s žílou)

Tyto zákroky nehradí zdravotní pojišťovna. Ze zákroků hrazených pacientem přesto patří k těm méně nákladným - komplexní ošetření jedné končetiny lze provést v rozmezí 15-20 tisíc korun, při současném ošetření obou končetin pak náklady spojené se zákrokem na druhé končetině vzhledem k použití jedné sady nástrojů významně klesají. Pacienti však nemusí být na dlouhé pracovní neschopnosti jako u klasické operace (strippingu), což celkové finanční náklady nakonec významně snižuje.