Ambulance pro léčbu fibrilace síní

V naší Ambulanci pro léčbu fibrilace síní léčíme pacienty moderními preparáty a snažíme se preferovat nové krev ředící léky (tzv. NOAC). Spolupracujme s praktickými lékaři na převádění pacientů z warfarinu právě na NOAC. Pacienty doporučujeme ke specializovaným zákroků v v Kardiocentru - ať již k elektrické kardioverzi, či radiofrekvenční ablaci arytmie. Trvale je sledujeme a to včetně pravidelných ultrazvukových vyšetření srdce.

Fibrilace síní je arytmie, porucha srdečního rytmu, která spočívá v třepotání svaloviny levé srdeční předsíně, která se má za normálních okolností synchronizovaně stahovat. Jedná se o vůbec nejčastější arytmii s významnou mírou nemocnosti a úmrtnosti. Základním diagnostickým testem je EKG záznam. Pacient může mít fibrilaci síní jen občas (záchvatovitě), či ji má trvale.

Hlavní rizika, která plynou z přítomnosti fibrilace síní, jsou:

 • vznik trombu v srdci a jeho následné vmetení do mozku se vznikem cévní mozkové příhody (až třetina všech mrtvic je způsobena tímto mechanismem) - tento typ mrtvic přitom bývá nejzávažnější
 • vznik srdečního selhání ve chvíli, kdy srdce s přítomnou fibrilací síní pracuje příliš rychle (tzv. tachyfibrilace síní)

Hlavním příznaky fibrilace síní jsou:

 • dušnost, bolesti na hrudi
 • pocit bušení srdce, kolapsové stavy

Mezi faktory, které vedou ke vzniku fibrilace síní, patří:

 • vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční (tzn. angina pectoris a stav po infarktu myokardu)
 • vady srdečních chlopní, srdeční selhání

 • diabetes, poruchy funkce štítné žlázy

 • poruchy hladin minerálů v krvi

 • cukrovka

Cílem léčby fibrilace síní může být buď nastolení původního fyziologického srdečního rytmu - sinusového rytmu, nebo se smíříme s tím, že pacient fibrilaci síní má a kontrolujeme, aby měl při tomto rytmu správnou frekvenci srdeční (tedy to, kolikrát za minutu se srdíčko stáhne).

K opětovnému nastolení sinusového rytmu můžeme využít:

 • léky (tzv. antiarytmika), například propafenon (Propanorm), amiodarone (Cordarone, Rivodaron)
 • elektrický výboj v krátké celkové narkóze - tzv. elektrická kardioverze

 • radiofrekvenční ablaci, což je operace prováděná endovaskulárně z třísla, při které odstraňujeme patologické dráhy, které se podílejí na vytváření arytmie

Ke kontrole frekvence využíváme léky zpomalující srdeční frekvenci - betablokátory, digoxin, blokátory kalciového kanálu.

Platí, že téměř všichni pacienti s fibrilací síní a alespoň jedním dalším rizikovým faktorem cévním mozkové příhody, nejobávanější komplikací fibrilace síní, by měli být léčeni krev ředící léčbou, takzvanou antikoagulací. Ta jedinná je může před mozkovou mrtvicí a jejími devastujícími následky ochránit. K dispozici je warfarin a dále antikoagulancia nové generace - tzv. nová přímá orální antikoagulancia (NOAC či také DOAC). (klikněte pro více informací o antikoagulační léčbě).

Objednání:        776 890 247        objednani@cevnicentrumcb.cz