Očkování proti Covid 19

Naše pracoviště provádí očkování proti nemoci Covid 19 vakcínou Comirnaty od společnosti Pfizer.

Registrace on line ZDE:

Dokumenty potřebné pro provedení očkování jsou:

 • kartička pojištěnce, lze použít i občanský průkaz
 • vyplněný a podepsaný Informovaný souhlas a Dotazník před očkováním  - oba ke stažení níže
 • ideální je oba dokumenty doma vytisknout, vyplnit a podepsat a vzít je na očkování s sebou, výrazně to celý proces urychlí

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu ockovani@cevnicentrumcb.cz

Očkujeme:

 • 1. dávky
 • 2. dávky
 • 3. posilovací dávky, tzv. booster, za následujících podmínek:
 • pro osoby starší 30 let a osoby s chronickým onemocněním => po uplynutí 5 měsíců od ukončení předešlého očkování proti covid-19,
 • pro všechny ostatní registrace osob starších 18 let => po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19.

To, že pacient splňuje podmínky pro třetí dávku, je snadno ověřitelné v centrálním systému a činíme tak před každým očkováním.

Obecné informace o očkování proti Covid 19

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by bylo možné i v případě onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál. 

INFORMACE PRO OČKOVANÉ

 • Dodržujte pokyny personálu, přijďte prosím včas
 • Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor).
 • Při dotazování zdravotníka na Váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě. 

Jak očkování probíhá?

 • Před samotným očkováním proběhne krátká administrativní pohovor a dále pohovor se zdravotníkem, který Vám položí pár otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií.
 • Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.
 • Po očkování musíte 15 minut počkat v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno, až potom dostanete očkovací certifikát
 • Pokud se Vám ještě na očkovacím místě udělá nevolno, informujte okamžitě personál.

Co mám dělat po očkování? 

 • V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.

Jaké jsou nežádoucí reakce po očkování?  

 • Po očkování se u Vás může projevit bolest nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i mírná teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní samy odezní bez nutnosti nějaké léčby.
 • Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných očkováních. Závažné reakce po očkování jsou velmi vzácné.
 • Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná nemoc COVID-19 může Vaše zdraví významně poškodit a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky.
 • V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.