Nejmodernější metody - Clarivein a VenaSeal - ambulantní operace bez nutnosti pracovní neschopnosti

Podstatou metod Clarivein a VenaSeal je zavedení tenkého katetru do nefunkční žíly pod ultrazvukovou kontrolou, jen s minimální dávkou lokálního anestetika v místě vpichu. Z místa vpichu pod kolenem či na bérci zavedeme katetr k místu spojení povrchové nefunkční žíly s hlubokým žilním systémem, vše pod přímou kontrolou ultrazvukem. Dále zákrok postupuje dle zvolené metody.

  • Při použití metody Clarivein: její podstatou je, že v žíle speciálním instrumentáriem, které je připojeno ke katetru v žíle, roztočíme kličku, která mechanicky dráždí žilní stěnu a současně do tohoto terénu rozprašujeme sklerotizační roztok. Dochází tak k uzavření žíly a odstranění patologického žilního refluxu. Celý zákrok je bezbolestný a trvá asi do dvaceti minut. Video s animací procedury Clariven.
  • Při použití metody VenaSeal: postupujeme při zavádění katetru stejně, následně do žíly postupně aplikujeme tkáňové lepidlo bez mechanického poškozování její stěny a postupně celou žílu zacelíme. Zákrok je také bezbolestný, krátký. Video s animací procedury VenaSeal.

Zásadní výhodou obou metod je, že se nepoužívá tepelná energie, jejíž použití vede ke komplikacím. Obě metody mají velmi vysokou efektivitu, jsou bezbolestné, prakticky neznáme komplikace a do práce můžete jít druhý den. Nehradí je pojišťovna. Sety, kterými zákroky provádíme, představují špičkovou technologii a jsou velmi nákladné. Ošetření jedné končetiny metodou Clarivein začíná na 25 tisících, metodou VenaSeal pak na 40 tisících korun, současné ošetření obou končetin je vzhledem k použití jednoho setu významně výhodnější.

Pacienty po provedení všech zákroků zveme ke kontrolám, jsem jim trvale k dispozici, minimálně jednou ročně je kontrolujeme ultrazvukem, mohou samozřejmě využívat všech dalších služeb poskytovaných CÉVNÍM CENTREM.