Ultrazvuk tepen horních končetin

Tepny horních končetin, stejně jako všechny ostatní tepny, přivádějí od srdce okysličenou krev a vyživují tak buňky. Tepny horních končetin mohou být postiženy aterosklerózou, z ní plynoucí příznaky se ale neobjevují zdaleka tak často, jako na dolních končetinách.

Specifickým problémem, kvůli kterému vyšetřujeme tepny horních končetin, je nedokrvení a z něj vyplívající promodrávání až zbělení rukou zejména v situacích, kdy jsou ruce vystaveny chladu. Tímto fenoménem do značné míry trpíme všichni, vše je ale otázkou míry. Někteří lidé mají tento mechanismus natolik silný, že dochází k závažnému nedokrvení rukou, které je provázeno velkými bolestmi, mrtvolným zbělením prstů a v některých případech až vzniku defektů na rukou.

Takovou situaci (nemoc) označujeme jako Raynaudův syndrom. Může se buď vyskytovat samostatně, kdy neprovází jinou nemoc, nebo může být projevem zatím skrytě probíhající nemoci, onkologické či autoimunitní. Zároveň také provází některé pracovní zátěže - například práci v prostředí vibrací. Všichni pacienti s výrazně vyjádřeným Raynaudovým fenoménem by měli být řádně vyšetřeni nejen sonograficky, ale i imunologicky a měli by být trvale sledováni. I když je škála léků, které můžeme pacientům s touto diagnózou nabídnout, omezená, jistě stojí za to, aby byli všichni tito pacienti odesláni do cévní ambulance a léčba jim byla nabídnuta, protože může výrazným způsobem zvýšit kvalitu jejich života.

Objednání:        776 890 247        objednani@cevnicentrumcb.cz