Ultrazvuk tepen dolních končetin

Tepny jsou druhem cév, které do končetin přivádějí okysličenou krev a zajišťují tak jejich výživu. Ultrazvuková vyšetření tepen dolních končetin slouží k tomu, abychom odhalili postižení tepen aterosklerózou. Aterosklerotické pláty tepny postupně ucpávají. To způsobuje nejdříve bolesti končetin při chůzi, v těžkých fázích pak i klidové bolesti a nakonec vznik defektů (otevřených ran). Ultrazvukem jsme schopni bezbolestně a neinvazivně najít místo, kde je tepna zúžená anebo úplně ucpaná. Následně jsme schopni nasadit buď efektivní léčbu pomocí léků, či pacienta doporučit k jinému druhu řešení - zprůchodnění tepny pod rentgenem vpichem z třísla (tzv. angioplastika), nebo cévně rekonstrukční operaci.

Kornatění tepen dolních končetin aterosklerózou a jeho symptomům se v lékařské terminologii nazývá Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK).

Rizikovými faktory ICHDK jsou:

  • obezita
  • kouření

  • vysoký krevní tlak

  • vysoké krevní tuky

  • cukrovka

Příznaky ICHDK zahrnují:

  • bolest končetiny při chůzi, kdy nemocný musí vždy zastavit po určité vzdálenosti, která bývá v daném stadiu onemocnění stejná (např. "pane doktore, bolest lýtka mě zastaví vždy po 200metrech, do kopečka i podstatně dříve")
  • v pokročilých stadiích se dostavují nesnesitelné bolesti končetiny v klidu

  • může se objevit zmodrání či až zčernání prstu, v nejpokročilejších fázích i otevřené kožní defekty

Ultrazvukové vyšetření tepen u pacientů s podezřením na ICHDK by mělo vždy předcházet eventuálnímu vyšetření pod CT, kde je pacient vystaven působení do žíly podané kontrastní látky a velké dávce záření.

Objednání:         776 890 247         objednani@cevnicentrumcb.cz