Sympozium o žilní tromboze - 5.11.2019 - České Budějovice


Online registrace již byla uzavřena pro naplnění kapacity, v případě zájmu o dodatečnou registraci (v případě odhlášení již registrovaných účastníků) mě prosím kontaktujte na hauer.tomas@gmail.com

Děkuji, T. Hauer

Organizátor: MUDr. Tomáš Hauer

Místo konání: kongresový sál Beseda, Na Sadech 18, České Budějovice

Příchod účastníků: od 16:30, začátek přednášek od 17,00

Podrobný časový harmonogram: TBA

Registrační poplatek: zdarma

Catering: kávová přestávka a raut po skončení programu

Akreditace: akreditováno u ČLK (s kredity)

Přednášející:

- Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., předsedkyně České angiologické společnosti
- Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., člen výboru České angiologické společnosti
- Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., vedoucí Trombotického centra 1.LF UK a VFN
- MUDr. Samuel Heller, Ph.D., primář, AngioCentrum Příbram
- MUDr. Jiří Matuška, vědecký sekretář České angiologické společnosti
- Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D., . interní klinika kardiologická, FN Olomouc
- MUDr. Tomáš Hauer, Cévní Centrum České Budějovice

Témata

- diagnostika žilní trombózy v medicíně prvního kontaktu, co dělat a co v žádném případě ne, proč preferujeme NOAC
- racionální tromboprofylaxe perioperačně a u pacientů po úrazech/s fixací
- varikoflebitida - jak na diagnostiku a léčbu krok za krokem
- ambulantní léčba žilní trombozy, role NOAC a kde je ještě prostor pro warfarin
- racionální doba léčby pacientů s TEN - jak na sekundární prevenci (NOAC vs. warfarin vs Vessel Due vs. ASA)
- role endovaskulární léčby u masivních proximálních trombóz
- TEN a onkologičtí pacienti