Klasická otevřená operace (stripping) s použitím Smetanových nožů v celkové narkóze s pravděpodobnou dlouhou pracovní neschopností

Před tím, než přistoupíme k jakémukoliv způsobu léčby chronické žilní nedostatečnosti, je zásadní ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin.

Principem operace je uvedení pacienta do celkové narkózy, řez v třísle a nalezení nefunkční žíly v místě, kde se spojuje s hlubokým žilním systémem. Zde je žíla podvázána s pojení s hlubokým systémem je přerušeno. Následuje preparace u kotníku či na bérci a nalezení žíly v tomto místě (místa se mohou lišit dle typu postižení u konkrétního pacienta). Následně je od kotníku do třísla vlastní žilou protažen vodič, který vede celou žilou a vystupuje z ní právě v místě řezu v třísle. Následně je celá žíla vytržena z končetiny ven. Zbylé postranní varixy jsou pak odstraněny speciálními Smetanovými noži.

Klasická operace je efektivní, má ale také svoje nevýhody:

  • nutnost celkové narkózy
  • výjimkou není ani 3-4 týdenní pracovní neschopnost, jizvy, hematomy po operaci

  • dlouhodobé nošení elastických kompresivních punčoch po operaci

  • výrazná pooperační bolest, významně delší doba rekonvalescence ve srovnání s dalšími metodami

  • stejná míra recidivy jako u ostatních metod

Zásadní výhodou klasické operace je, že operaci plně hradí zdravotní pojišťovna. Je třeba ale počítat s významnou finanční ztrátou pro pacienta spojenou s nutností dlouhé pracovní neschopnosti.


            Objednání:        776 890 247        objednani@cevnicentrumcb.cz