Ultrazvuková vyšetření hlubokých žil (diagnostika žilní trombózy)

Ultrazvukové vyšetření hlubokých žil slouží k odhalení hluboké žilní trombózy. Jedná se o situaci, kdy se v hlubokých žilách dolních končetin vytvoří krevní sraženina, která jednak brání odtoku krve z končetiny a způsobuje tak typické příznaky, za druhé hrozí, že se tato sraženina utrhne a bude vmetena do plicní tepny a způsobí tak plicní embolii, nemoc s potenciálně fatálními důsledky.

Mezi příznaky hluboké žilní trombózy patří:

  • jednostranný otok končetiny
  • bolest v končetině, k úlevě dochází při vyvýšení končetiny, například při jejím podložení

  • tmavé/fialové zbarvení se zvýrazněním povrchové žilní kresby

Mezi rizikové faktory hluboké žilní trombózy patří:

  • předchozí prodělaná trombóza či embolie
  • aktivní onkologické onemocnění

  • hospitalizace v minulých 3 týdnech, zejména ve spojení s úrazem či operací

  • dlouhá cesta dopravním prostředkem

  • fixace končetiny (sádra, ortéza), jakákoliv imobilizace

  • některé vrozené stavy vyššího krevního srážení (tzv. Leidenská mutace a mutace v genu pro Protrombin)

Jediným způsobem, jak potvrdit či vyvrátit podezření na hlubokou žilní trombózu, je provést ultrazvuk. V indikovaných případech ho provádíme v režimu statim, bez nutnosti předchozího objednání, jen s žádankou od praktického lékaře.

Následně pacienty léčíme, většinou ambulantně, krev ředící léčbou, která vede k rozpuštění sraženiny, za použití nových léků ze skupiny nových přímých orálních antikoagulancií (NOAC) - kde není nutno chodit na měsíční krevní testy, není třeba držet dietu ani průběžně měnit dávku léčby. Tato léčba má také minimální krvácivé komplikace.


Objednání:           776 890 247           objednani@cevnicentrumcb.cz