Krev ředící léčba u fibrilace síní

Fibrilace síní je porucha spočívající v nekoordinované aktivitě svaloviny levé srdeční předsíně. Za takové situace může v srdeční síni vzniknout krevní sraženina a ta může být vmetena do mozku. Pak vzniká cévní mozková příhoda (mrtvice), která často končí smrtí či devastujícím neurologickým deficitem (ztráta schopnosti mluvit, hýbat se, apod.).

I u pacientů, u kterých se nám podaří znovu obnovit normální srdeční rytmus (sinusový), často trvá riziko cévní mozkové příhody. Je li kromě fibrilace síní přítomen alespoň ještě jeden rizikový faktor vzniku mrtvice, pak jediným způsobem, jak pacienty před mozkovou příhodou ochránit, je ředit jim krev. Tato léčba brání vzniku krevní sraženiny v srdeční síni a ta pak nemůže být vmetena do mozku.

První zásadou je, že proti destičkové léky, jako je Anopyrin, Godasal, Stacyl či Aspirin Protect, v této situaci nefungují a naopak, jsou škodlivé. Pro toto tvrzení máme velkou spoustu důkazů a i přes to je stále mnoho pacientů tímto způsobem léčeno.

Správný způsob léčby, který vede u pacientů s fibrilací síní k tomu, aby nedostali cévní mozkovou příhodu, spočívá v antikoagulaci, tedy ve velmi účinném ředění krve, řádově vyššímu, než u proti destičkové léčby.

Antikoagulovat můžeme pacienty dvěma základními způsoby: tradičním Warfarinem a nebo léky ze skupiny nových přímých orálních antikoagulancií (NOAC).

Charakteristika krev ředící léčby pomocí Warfarinu:

  • různá dávka pro různé pacienty, velikost dávky vedoucí k optimálnímu naředění krve se v čase mění i u jednotlivých pacientů, léčbu je proto třeba monitorovat pomocí testů krevního srážení (tzv. QUICK a INR), a to v měsíčním intervalu
  • je třeba dodržovat režimová opatření a jídelníček, zejména se vyvarovat excesivní konzumaci potravin s vysokým obsahem vitamínu K (ten působí jako protilátka proti Warfarinu)

  • Warfarin má celou řadu reakcí s jinými léky, které při současném užívání mění úroveň krevního ředění

  • i pacienti, kteří jsou Warfarinem léčení takzvaně optimálně, jsou ve skutečnosti chránění maximálně 80% doby warfarinizace

  • pacienti na Warfarinu občas mají krvácivé komplikace, včetně těch závažných (krvácení do mozku a do zažívacího traktu a jiná)

Léčba novými přímými antikoagulancii (NOAC) má oproti Warfarinu řadu výhod:

  • stejná nebo vyšší míra ochrany proti mrtvici, zároveň ale podstatně nižší míra výskytu krvácivých komplikací
  • od počátku jasně daná dávka bez nutnosti úpravy v čase, není nutné chodit každý měsíc na krevní odběry k otestování míry naředění

  • nejsou žádná dietní opatření a limitace

  • minimum lékových interakcí s jinými preparáty

V České Republice máme na rozdíl od okolních států stále většinu pacientů na Warfarinu, a to z důvodů limitů, které kladou zdravotní pojišťovny, protože nové léky jsou výrazně nákladnější. I přes to můžeme celé řadě pacientů užívání nových léků po splnění jasně daných podmínek umožnit. Máte li pochybnosti o své krev ředící léčba, požádejte svého praktického lékaře o žádanku a objednejte se k nám na konzultaci.

Objednání:        776 890 247        objednani@cevnicentrumcb.cz