O CÉVNÍM CENTRU ČESKÉ BUDĚJOVICE

CÉVNÍ CENTRUM České Budějovice je lékařská praxe poskytující specializovanou péči v oboru Vnitřní lékařství (Interna) a úzce se specializující na vyšetřování a léčbu pacientů s onemocněním cév (tepen a žil). Kromě standardních výkonů (např. předoperační vyšetření) a sledování pacientů s interními chorobami provádíme ultrazvuková (sonografická) vyšetření hlubokých i povrchových žil, tepen (horních i dolních končetin, břišní aorty, krčních tepen), moderními léky léčíme hlubokou žilní trombózu i zánět povrchových žil, věnujeme se léčbě pacientů s kornatěním tepen (tepennou aterosklerózou) a  bolestmi končetin při chůzi (klaudikacemi). Řešíme všechna interní onemocnění související s onemocněním cév - vysoké krevní tuky, vysoký krevní tlak, cukrovku. Vyšetřujeme pacienty s křečovými žilami včetně terapie (pěnovou) sklerotizací a provádíme jednodenní operace velkých varixů, kdy není nutná pracovní neschopnost (do práce můžete jít hned druhý den), nejsou jizvy a poškození  kůže teplem. Provádíme sonografická vyšetření břicha. Věnujeme se ambulantní léčbě srdečního selhání.

Veškerá u nás prováděná vyšetření  jsou hrazena zdravotními pojišťovnami

Objednání:          776 890 247       objednani@cevnicentrumcb.cz

VYŠETŘENÍ A TERAPIE KŘEČOVÝCH ŽIL

Provádíme komplexní ultrazvukové vyšetření povrchových žil dolních končetin. Vadí vám nepěkný estetický efekt vašich metliček či větších žilek? Máte velké křečové žíly a zvažujete klasickou operaci či některou z nových metod jejich odstranění? Máte pocit křečí, těžkých nohou nebo otoky končetin? Hrozí vám bércový vřed? Pak je toto vyšetření právě pro vás. Provádíme komplexní ultrazvukové vyšetření žil a následně dle výsledku ošetření varikozit od nejmenších metliček po ambulantní operace velkých varixů moderními a šetrnými metodami, bez nutnosti pracovní neschopnosti a dlouhého hojení.

VYŠETŘENÍ TEPEN

Provádíme komplexní ultrazvukové vyšetření:

Vyšetřením těchto tepen jsme schopni odhalit jejich postižení aterosklerotickými pláty (kornatění tepen), jejich zúženiny, uzávěry a výdutě, které mohou způsobit například mozkovou příhodu, akutní ohrožení končetiny nedokrvením nebo mohou prasknou a způsobit tak život ohrožující krvácení. Specializujeme se na vyšetřování pacientů s bolestmi dolní končetiny při chůzi (tzv. klaudikace).

Pacienty s těmito nálezy dále léčíme, sleduje a v případě potřeby zajišťujeme další diagnostiku (například CT vyšetření) či je odesíláme k angioplastikám tepen nebo cévně rekonstrukčním operacím na nemocniční pracoviště.

DIAGNOSTIKA A LÉČBA ŽILNÍ TROMBÓZY​​​​

Hlubokou žilní trombózu je možné spolehlivě vyloučit/potvrdit pouze ultrazvukem. Věnujeme se akutní diagnostice trombózy, její léčbě novými léky z rodiny přímých antikoagulancií (NOAC), dlouhodobému sledování pacientů s již prodělanou žilní trombózou, konzultacím a spolupracujeme na změně léčby z warfarinu na léky nové generace.

ULTRAZVUK BŘICHA

Každé ráno mezi 6,00 - 7,30 u nás můžete po předchozím objednání se žádankou od praktického lékaře absolvovat komplexní ultrazvukové vyšetření břicha, v případě akutních potíží jsme ho schopni provést i v neodkladném režimu (statim).

LÉČBA VYSOKÝCH KREVNÍCH TUKŮ, VYSOKÉHO TLAKU A CUKROVKY

Zaměřujeme se na léčbu těchto nemocí nejmodernějšími léky s prokázaným pozitivním dopadem na cévní zdraví (všechna tato onemocnění vedou k závažným chorobám tepen), hledáme pro pacienty vhodné kombinované léky tak, abychom omezili množství tablet, které musí denně užívat.

Léčba srdečního selhání

Zaměřujeme se na moderní ambulantní léčbu této závažné, kvalitu života snižující a život zkracující nemoci, která se rozšířila do rozsahu nové epidemie

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ​​

Po předchozím objednání a vyplnění anamnestického dotazníku online tak, abychom minimalizovali čas, který musíte strávit v ordinaci.