O CÉVNÍM CENTRU ČESKÉ BUDĚJOVICE

CÉVNÍ CENTRUM České Budějovice je lékařská praxe poskytující specializovanou péči v oboru Vnitřní lékařství (Interna) a úzce se specializující na vyšetřování a léčbu pacientů s onemocněním cév (tepen a žil). Poskytujeme také komplexní ambulantní kardiologické služby.  Kromě standardních výkonů (např. předoperační vyšetření) a sledování pacientů s interními chorobami provádíme ultrazvuková (sonografická) vyšetření hlubokých i povrchových žil, tepen (horních i dolních končetin, břišní aorty a jejich větví, krčních tepen), moderními léky léčíme hlubokou žilní trombózu i zánět povrchových žil, věnujeme se léčbě pacientů s kornatěním tepen (tepennou aterosklerózou) a  bolestmi končetin při chůzi (klaudikacemi). Řešíme všechna interní onemocnění související s onemocněním cév - vysoké krevní tuky, vysoký krevní tlak, cukrovku. Vyšetřujeme pacienty s křečovými žilami a provádíme jednodenní operace velkých varixů, kdy není nutná pracovní neschopnost (do práce můžete jít hned druhý den), nejsou jizvy a poškození  kůže teplem. Pečujeme o pacienty s celým spektrem kardiologických diagnoz, provádíme ultrazvuky srdce, ergometrie, EKG Holtery a tlakové Holtery. Provádíme sonografická vyšetření břicha a štítné žlázy. 

Veškerá u nás prováděná vyšetření  jsou hrazena zdravotními pojišťovnami

Objednání:          776 890 247       objednani@cevnicentrumcb.cz

VYŠETŘENÍ A TERAPIE KŘEČOVÝCH ŽIL

Provádíme komplexní ultrazvukové vyšetření povrchových žil dolních končetin. Vadí vám nepěkný estetický efekt vašich metliček či větších žilek? Máte velké křečové žíly a zvažujete klasickou operaci či některou z nových metod jejich odstranění? Máte pocit křečí, těžkých nohou nebo otoky končetin? Hrozí vám bércový vřed? Pak je toto vyšetření právě pro vás. Provádíme komplexní ultrazvukové vyšetření žil a  ambulantní operace velkých varixů moderními a šetrnými metodami, bez nutnosti pracovní neschopnosti a dlouhého hojení.

VYŠETŘENÍ TEPEN

Provádíme komplexní ultrazvukové vyšetření:

Vyšetřením těchto tepen jsme schopni odhalit jejich postižení aterosklerotickými pláty (kornatění tepen), jejich zúženiny, uzávěry a výdutě, které mohou způsobit například mozkovou příhodu, akutní ohrožení končetiny nedokrvením nebo mohou prasknou a způsobit tak život ohrožující krvácení. Specializujeme se na vyšetřování pacientů s bolestmi dolní končetiny při chůzi (tzv. klaudikace).

Pacienty s těmito nálezy dále léčíme, sleduje a v případě potřeby zajišťujeme další diagnostiku (například CT vyšetření) či je odesíláme k angioplastikám tepen nebo cévně rekonstrukčním operacím na nemocniční pracoviště.

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ​​

Po předchozím objednání a vyplnění anamnestického dotazníku online tak, abychom minimalizovali čas, který musíte strávit v ordinaci.


DIAGNOSTIKA A LÉČBA ŽILNÍ TROMBÓZY​​​​

Hlubokou žilní trombózu je možné spolehlivě vyloučit/potvrdit pouze ultrazvukem. Věnujeme se akutní diagnostice trombózy, její léčbě novými léky z rodiny přímých antikoagulancií (NOAC), dlouhodobému sledování pacientů s již prodělanou žilní trombózou, konzultacím a spolupracujeme na změně léčby z warfarinu na léky nové generace.

ULTRAZVUK BŘICHA

Každé ráno mezi 6,00 - 7,30 u nás můžete po předchozím objednání se žádankou od praktického lékaře absolvovat komplexní ultrazvukové vyšetření břicha, v případě akutních potíží jsme ho schopni provést i v neodkladném režimu (statim).

LÉČBA VYSOKÝCH KREVNÍCH TUKŮ, VYSOKÉHO TLAKU A CUKROVKY

Zaměřujeme se na léčbu těchto nemocí nejmodernějšími léky s prokázaným pozitivním dopadem na cévní zdraví (všechna tato onemocnění vedou k závažným chorobám tepen), hledáme pro pacienty vhodné kombinované léky tak, abychom omezili množství tablet, které musí denně užívat.

Kardiologická ambulance

- sledování a komplexní léčba všech kardiologických diagnóz (po infarktech, po zavedení stentů do srdečních tepen, po operaci chlopní, arytmie, srdeční selhání, apod.)

- ultrazvuková vyšetření srdce- zátěžové EKG 

- bicyklová ergometrie- 24h až 3 denní EKG domácí monitorování (EKG Holter)

- tlakový Holter

- kardiologická vyšetření pro: kolapsové stavy, bušení srdce, bolesti na hrudi a dušnost, vysoký krevní tlak, apod.