Ambulance pro léčbu srdečního selhání

Chronické srdeční selhání, tedy progresivní zhoršování srdečních funkcí s rozvojem typických symptomů, je novou moderní epidemií. Počet nemocných s tímto syndromem raketově narůstá. Srdeční selhání přitom významným způsobem zkracuje život a zásadním způsobem snižuje jeho kvalitu.

Mezi příznaky srdečního selhávání patří:

 • dušnost, nejdříve při námaze, později i v klidu, často přichází také v noci v záchvatech, nakonec vzniká otok plic s vykašláváním růžové tekutiny, to už jde o život
 • otoky dolních končetin, tvorba tekutiny v břiše (tzv. ascites) a pohrudničních výpotků, to je vždy provázeno přírůstkem hmotnosti

 • poruchy srdečního rytmu (arytmie)

 • únava, snížená tělesná výkonnost, slabost, točení hlavy; hubnutí

 • kolapsy se ztrátou vědomí

 • zvýšená potřeba močení v průběhu noci

K syndromu srdečního selhání vede celá řada nemocí. Prvním krokem při podezření na srdeční selhání je vyšetření specialistou, internistou nebo kardiologem, s posouzením funkce srdce,  kdy je nutné provést:

 • klinické a laboratorní vyšetření
 • EKG a RTG hrudníku

 • echokardiografii (ultrazvukové vyšetření srdce)

Potvrdíme li přítomnost snížení srdeční funkce, tedy srdečního selhání, pátráme po jeho příčinách, kdy celá řada z nich je dobře řešitelná (zúžení koronárních tepen, poruchy funkce štítné žlázy, arytmie, nadměrná konzumace alkoholu, apod.). Pacienty bedlivě sledujeme, pravidelně posuzujme srdeční funkce ultrazvukem a hlavně pacienty léčíme.

Léčba pacientů s chronickým srdečním selháním spočívá v:

 • odstranění vyvolávající příčiny (například roztažení zúžené srdeční tepny, normalizace funkce štítné žlázy, apod.)
 • podávání moderních léků, které prokazatelně zlepšují funkci srdce a zabraňují jejímu dalšímu zhoršování - zde je hlavní kámen úrazu; velmi často se stává, že pacienti dané léky mají, nedochází u nich ale k cílevědomému navyšování dávek léků, což je jediný způsob, jak dosáhnout potřebného efektu; zároveň je třeba monitorovat případné vedlejší nežádoucí účinky léčby

 • v naší ambulanci si pacienty zveme dle přesně stanoveného algoritmu, monitorujeme efekt a vedlejší účinky léčby, provádíme kontrolní ultrazvuky; tento postup nám umožňuje nasazovat i léky nejmodernější generace, které zdravotní pojišťovny proplácí až tehdy, kdy selžou maximální dávky standardní léčby

 • pacientům, jejichž srdeční funkce se horší i přes to, že mají nejmodernější léčbu a pravidelné sledování, lze nabídnout implantaci kardiostimulátoru, který jednak zajistí resynchronizační léčbou zlepšení funkce srdce, jeho defibrilační složka pak pacienty ochrání před rizikem náhlé smrti z důvodu závažné srdeční arytmie, která je u pacientů s pokročilým srdečním selháním častá

 • některé pacienty lze doporučit i do transplantačního centra s vizí zařazení do programu transplantace srdce (IKEM)


Objednání:       776 890 247        objednani@cevnicentrumcb.cz